JAK UZYSKAĆ OBFITE ZBIORY TRUSKAWEK?

HALYCZYNA Humat + NPK efekt to nawozy organiczne, które naturalnie przywracają mikroflorę glebową, wytwarzając odporność roślin, ale co najważniejsze, zachowują i stopniowo dostarczają składniki odżywcze i wilgoć roślinom i glebie. Humat aktywuje układ odpornościowy roślin, znacznie zwiększając ich odporność na choroby – zgniliznę korzeni, infekcje nasion. Humat +NPK efekt nie ustępuje specjalistycznym fungicydom w dziedzinie przeciwgrzybiczej. Humat jest doskonałym stymulatorem wzrostu, a także wzmacnia układ odpornościowy każdej rośliny, łagodzi skutki suszy glebowej.

 

Jak zwiększyć plon truskawek: 4 rady
  • Przed sadzeniem w glebie należy namoczyć korzenie krzewów truskawek na kilka godzin w roztworze humatu NPK efekt o stężeniu 0,02% oraz podlać tym samym roboczym roztworem rośliny po ich posadzeniu.

 

Co daje namaczanie korzeni?

Po pierwsze, humat NPK efekt jest doskonałym naturalnym stymulatorem wzrostu, zwiększa żywotność truskawek, zmniejsza stres podczas przesadzania, poprawia rozgałęzienie systemu korzeniowego, wzbogaca roślinę o niezbędne pierwiastki śladowe w początkowym okresie wzrostu.

  • Zaleca się dolistne nawożenie w czasie wczesnej wiosny podczas pojawienia się pierwszych liści. Należy nawozić w połączeniu z mineralnym odżywianiem i środkami owadobójczymi.

 

Co daje wczesne nawożenie dolistne?

Wczesne odżywianie dolistne sprzyja regeneracji roślin po przezimowaniu, aktywizuje wzrost, stymuluje system korzeniowy truskawek do aktywnego wchłaniania składników odżywczych, pomaga zwiększyć powierzchnię liści i umocnić proces fotosyntezy, sprzyja wczesnemu owocowaniu.

  • Nawożenie dolistne należy przeprowadzać w okresie pączkowania truskawek wraz z nawożeniem mineralnym i insektycydami.

 

Co daje nawożenie w fazie pączkowania?

Przyczynia się do zwiększenia liczby kwiatów, co ostatecznie prowadzi do wzrostu plonów.

  • Warto podlewać działkę z truskawkami roztworem humatu NPK efekt w sierpniu po zbiorach.

 

Dlaczego należy nawadniać działkę z truskawkami po zbiorach?

Nawadnianie poprawia odbudowę sił roślin po obfitym owocowaniu, przygotowuje truskawki na zimowanie, sprzyja tworzeniu się pąków kwiatowych podczas przyszłych zbiorów.NAWOŻENIE DRZEWEK I ROŚLIN OZDOBNYCH

HALYCZYNA Humat + NPK efekt to nawozy organiczne, które naturalnie przywracają mikroflorę glebową, wytwarzając odporność roślin, ale co najważniejsze, zachowują i stopniowo dostarczają składniki odżywcze i wilgoć roślinom i glebie. Humat aktywuje układ odpornościowy roślin, znacznie zwiększając ich odporność na choroby – zgniliznę korzeni, infekcje nasion. nie ustępuje specjalistycznym fungicydom w dziedzinie przeciwgrzybiczej. Humat jest doskonałym stymulatorem wzrostu, a także wzmacnia układ odpornościowy każdej rośliny, łagodzi skutki suszy glebowej.


Przygotowanie gleby pod sadzonki

Po pierwsze, konieczne jest przygotowanie gleby pod przyszłe sadzonki. Materia organiczna gleby stanowi podstawę plonów i zdrowych, silnych sadzonek. Humat +NPK efekt nie tylko poprawia właściwości gleby, wspomaga rozwój naturalnej mikroflory, ale także zapobiega przedostawaniu się metali ciężkich i substancji toksycznych do sadzonki, wiąże je z glebą, zapewniając przyjazność środowiska dla uprawy.

Przygotowanie rozsady roślin: namaczanie

Przed wysiewem nasion w celu zapobiegania patogennej mikroflorze zaleca się moczenie nasion min. 15 godzin w roztworze. Roztwór wypiera szkodliwą mikroflorę z powierzchni nasion, zwiększa ich kiełkowanie, odporność na choroby i niekorzystne warunki. Moczenie nasion sprzyja szybkiemu kiełkowaniu, zapewnia roślinom energię życiową. W tym celu rozcieńcza się roztwór roboczy w ilości 20 ml płynnego Humatu na 250 ml wody.Zaleca się również dolistnie nawozić rozsadę w fazie czterech liści roztworem 10 ml nawozu na 10 l wody. Można nawozić w połączeniu z mineralnym odżywianiem i środkami owadobójczymi.

Hartowanie sadzonek przed przesadzeniem

Temperatura powietrza, skład i wilgotność gleby na wolnym powietrzu różnią się od warunków, jakie roślina posiada w rozsadniku. Chociaż stosowanie Humatu znacznie poprawia dostosowanie sadzonek do nowych warunków, nadal zaleca się ich hartowanie. Na 10 – 12 dni przed wysadzeniem na pole nawadnianie zmniejsza się. Jeśli sadzonka jest uprawiana w szklarni – należy dobrze wentylować nie tylko w ciągu dnia, ale także w nocy. Dzień przed wysadzeniem sadzonek warto podlać rośliny roztworem Humatu w proporcji 30 ml nawozu na 10 litrów wody. Jeśli istnieje zagrożenie mrozem, w celu zwiększenia odporności roślin na mróz można dodać 20 g chlorku potasu lub siarczan potasu do roztworu. Zastosowanie Humatu sprawia, że rośliny są bardziej odporne na wpływ niekorzystnych warunków, zwiększa odporność sadzonek na suszę, mrozy, sprzyja dobremu rozwojowi przy niskiej temperaturze powietrza.

Co daje wczesne nawożenie dolistne?

Wczesne odżywianie dolistne, aktywizuje wzrost, stymuluje system korzeniowy do aktywnego wchłaniania składników odżywczych, pomaga zwiększyć powierzchnię liści i umocnić proces fotosyntezy, stymuluje szybki wzrost rośliny. Pierwsze opryskiwanie zaleca się po przyjęciu się rozsady na polu, a drugie i trzecie opryskiwanie w odstępie 15 dni. W tym celu należy rozpuścić od 0.5l do 1 l Humatu w 300l wody i roztworem nawozić 1 ha. Do tego roztworu zaleca się stosowanie azotu w ilości od 2 do 4 kg przy wysokich temperaturach i od 5 do 10 kg przy niskich temperaturach.Podlewanie i opryskiwanie liści malin

Podlewanie i opryskiwanie krzewów malin sprzyja zdrowemu rozwojowi roślin, a także bujnemu kwitnieniu krzewów.

 

Roztwory do opryskiwania i podlewania malin :
 • na 10l wody– 50 ml humatu (podlewanie)
 • na 200 l wody – 1 l humatu (pryskanie)
 • Wzrost zawartości cukru o 0,8-2 %

 

Obróbka krzewów

Krzewy malin wymagają trzykrotnego stosowania w sezonie:

 • w fazie zawiązywania się pąków kwiatowych
 • po kwitnieniu w ciągu 5-7 dni;
 • podczas intensywnego dojrzewania jagód


NAWOŻENIE TYTONIU

Halyczyna jest doskonałym stymulatorem wzrostu, a także wzmacnia układ odpornościowy każdej rośliny, łagodzi skutki suszy glebowej.

 

 

Przygotowanie gleby pod sadzonki.

Po pierwsze, konieczne jest przygotowanie gleby pod przyszłe sadzonki: materia organiczna gleby stanowi podstawę plonów i zdrowych, silnych sadzonek. Humat +NPK efekt nie tylko poprawia właściwości gleby, wspomaga rozwój naturalnej mikroflory, ale także zapobiega przedostawaniu się metali ciężkich i substancji toksycznych do sadzonki, wiąże je z glebą, zapewniając przyjazność środowiska dla uprawy.

Przygotowanie rozsady roślin: namaczanie

Przed wysiewem nasion w celu zapobiegania patogennej mikroflorze zaleca się moczenie nasion min. 15 godzin w roztworze. Roztwór wypiera szkodliwą mikroflorę z powierzchni nasion, zwiększa ich kiełkowanie, odporność na choroby i niekorzystne warunki. Moczenie nasion sprzyja szybkiemu kiełkowaniu, zapewnia roślinom energię życiową. W tym celu przygotowuje się roztwór roboczy w proporcji 20 ml Halyczyny na 250 ml wody. Zaleca się również dolistnie nawozić rozsadę w fazie czterech liści roztworem 10 ml nawozu na 10 l wody. Można nawozić w połączeniu z mineralnym odżywianiem i środkami owadobójczymi.

Hartowanie sadzonek przed przesadzeniem

Temperatura powietrza, skład i wilgotność gleby na wolnym powietrzu różnią się od warunków, jakie roślina posiada w rozsadniku. Chociaż stosowanie Humatu znacznie poprawia dostosowanie sadzonek do nowych warunków, nadal zaleca się ich hartowanie. Na 10 – 12 dni przed wysadzeniem na pole nawadnianie zmniejsza się. Jeśli sadzonka jest uprawiana w szklarni, należy dobrze ją wentylować nie tylko w ciągu dnia, ale także w nocy. Dzień przed wysadzeniem sadzonek warto podlać rośliny roztworem w proporcji 30 ml nawozu na 10 litrów wody. Jeśli istnieje zagrożenie mrozem, w celu zwiększenia odporności roślin na mróz można dodać 20 g chlorku potasu lub siarczan potasu do roztworu. Zastosowanie Humatu sprawia, że rośliny są bardziej odporne na wpływ niekorzystnych warunków, zwiększa odporność sadzonek na suszę, mrozy, sprzyja dobremu rozwojowi przy niskiej temperaturze powietrza.

Co daje wczesne nawożenie dolistne?

Wczesne odżywianie dolistne, aktywizuje wzrost, stymuluje system korzeniowy do aktywnego wchłaniania składników odżywczych, pomaga zwiększyć powierzchnię liści i umocnić proces fotosyntezy, stymuluje szybki wzrost rośliny. Pierwsze opryskiwanie zaleca się po przyjęciu się rozsady na polu, a drugie i trzecie opryskiwanie w odstępie 15 dni. W tym celu należy rozpuścić od 0.5l do 1 l Humatu w 300l wody i roztworem nawozić 1 ha. Do tego roztworu zaleca się stosowanie azotu w ilości od 2 do 4 kg przy wysokich temperaturach i od 5 do 10 kg przy niskich temperaturach. 

Wpływ Halyczyny na uprawę buraka cukrowego i pastewnego.

HALYCZYNA Humat + NPK efekt to nawozy organiczne, które naturalnie przywracają mikroflorę glebową, wytwarzając odporność roślin, ale co najważniejsze, zachowują i stopniowo dostarczają składniki odżywcze i wilgoć roślinom i glebie. Humat aktywuje układ odpornościowy roślin, znacznie zwiększając ich odporność na choroby – zgniliznę korzeni, infekcje nasion. Humat +NPK efekt nie ustępuje specjalistycznym fungicydom w dziedzinie przeciwgrzybiczej. Humat jest doskonałym stymulatorem wzrostu, a także wzmacnia układ odpornościowy każdej rośliny, łagodzi skutki suszy glebowej.

 

BURAK CUKROWY

 • Większa odporność na suszę
 • Średni wzrost wydajności o 15–40 %
 • Wzrost zawartości cukru o 0,8-2 %
 • Jakość oczyszczonego soku wzrasta o 0,43–0,88 %
 • Zwiększenie plonów o 0,40–0,61 tony na hektar
 • Zmniejszenie strat cukru w melasie o 0,11–0,14 %

 

BURAK PASTEWNY

 • Wzrost jakości nasion o 17–18%
 • Średni wzrost wydajności o 20 %
 • Większa odporność na suszę

 

Skuteczność zwalczania chorób w uprawach

 • Zwiększenie odporności na choroby:
 • chwościk buraka 2 – 3,5 razy
 • mączniak rzekomy 1,7 razy
 • mączniak prawdziwy 2,5 razy
 • rdza 1,7 razy
 • zgorzel siewek buraka1,6 razy
 • zgnilizna środka 1,3 razy
 • zgnilizna korzeni1,5 razy

Zastosowanie Halyczyny w uprawie buraka:

Zaprawianie nasion przed siewem: zużycie roztworu roboczego na tonę materiału siewnego 10 l.
Przygotowanie roztworu roboczego: 0,3 l Halyczyny rozpuścić w 9 litrach wody.
Dwukrotne opryskiwanie roślin w okresie wegetacji: Pierwszy oprysk podczas pojawienia się 2-3 liści; Drugi oprysk w fazie czterech par liści- gdy rośliny zakrywają rzędy.
Zużycie roztworu roboczego 250-300 l/ha.
Przygotowanie roztworu roboczego: 0,5-1 l Halyczyny rozpuścić w 250-300 litrach wody. Powstały roztwór wystarczy na 1 hа uprawy.

Do nawożenia rozsady Do opryskiwania Do nawadniania roślin
Rozcieńczyć 60 ml preparatu w 10 l wody Rozcieńczyć 60 ml preparatu w 10 l wody Rozcieńczyć 10 ml preparatu w 10 l wody