Zastosowanie i przechowywanie nawozu Halyczyna HUMAT + NPK efekt

HALYCZYNA Humat + NPK efekt to nawóz organiczny, który naturalnie przywraca mikroflorę glebową, wytwarzając odporność roślin, ale co najważniejsze, zachowuje i stopniowo dostarcza składniki odżywcze i wilgoć roślinom i glebie. Halyczyna aktywuje układ odpornościowy roślin, znacznie zwiększając ich odporność na choroby – zgniliznę korzeni, infekcje nasion, nie ustępuje specjalistycznym fungicydom w dziedzinie przeciwgrzybiczej.
Humat jest doskonałym stymulatorem wzrostu, a także wzmacnia układ odpornościowy każdej rośliny, łagodzi skutki suszy glebowej oraz porażenia roślin herbicydami.


Efekt stosowania preparatu:

 • zwiększa plony o 30%
 • wspomaga tworzenie silnego systemu korzeniowego
 • zwiększa odporność upraw na niekorzystne warunki pogodowe i choroby roślin
 • zwiększa zawartość glutenu w zbożach do 5%;
 • przyspiesza okres dojrzewania.
 • powoduje, że gęste gleby stają się bardziej luźne, a lekkie gleby zaczynają lepiej zatrzymywać składniki odżywcze
 • stymuluje przydatną mikroflorę glebową
 • podnosi ph gleby i działa jako destruktor ścierniska, a tym samym zwiększa ilość próchnicy w glebie
 • oddzielone części roślin, wykorzystywane do rozmnażania wegetatywnego są łatwiejsze do ukorzenienia i wzrostu
 • wpływ stymulatora jest silniejszy na osłabionej ziemi podczas niesprzyjającej pogody, ale nieco mniej odczuwalny na żyznych glebach.

opinia przydatności JUNG1

 

 

SPOSÓB STOSOWANIA, DAWKI I TERMINY:

 

W formie zaprawy nasion nawóz „HALYCZYNA” stosować 0,4 l/t ( 4 ml/ 10 kg ) dwukrotnego oprysku roślin uprawy polowej, drobnokroplistego lub średniokroplistego za pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie roślin, w dawce 0,5 l/ha. Stosować ok. 300 l cieczy użytkowej na hektar.

 

CZĘŚĆ SPRAWOZDANIA Z BADAŃ IUNG PUŁAWY

09
10
11
12
13

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZU ORGANICZNO – MINERALNEGO „HALYCZYNA”

 

Uprawy Zaprawianie nasion Nawożenie
Pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies, rzepak, soja, bobik, słonecznik, kukurydza na ziarno, kiszonkę i inne Zaprawianie nasion w połączeniu z każdą obróbką wstępną przed siewem. 0,4L 10 l roztworu roboczego na 1 tonę Dwukrotne opryskiwanie roślin w okresie wegetacji: I – opryskiwanie w fazie krzewienia w okresie od trzech do pięciu liści; II – opryskiwanie w fazie kwitnienia jest początkiem mlecznej dojrzałości . 0.5l rozpuścić w 300l wody, roztworem nawozić 1 ha
Warzywa Moczenie nasion w roztworze nawozu przed sadzeniem. Czas moczenia wynosi 15 godzin. Zużycie roboczego roztworu 1 litr na 1 kg nasion. Przygotowanie roztworu roboczego – 15 ml nawozu rozpuścić w 10 l wody. I – opryskiwanie w fazie pojawiania się 2-4 prawdziwych liści; II i III opryskiwanie w odstępie 15 dni. 0.5l rozpuścić w 300l wody i roztworem nawozić 1 ha
Ziemniaki Nawożenie ziemniaka przed sadzeniem. Zużycie roboczego roztworu 40l. na tonę nasion. Przygotowanie roztworu roboczego – 15 g. nawozu rozpuścić w 10 l wody. 2-krotne opryskiwanie upraw: I – opryskiwanie w fazie pojawiania się 5-7 liści; II – opryskiwanie w fazie butonizacji. 0.5l rozpuścić w 300l wody i roztworem nawozić 1 ha
Drzewa owocowe Moczenie korzeni sadzonek w roztworze nawozu przed sadzeniem. Czas moczenia 24 godziny. Zużycie nawozu 150 g na 100 l wody 4-krotne opryskiwanie drzew w okresie wegetacyjnym: I – opryskiwanie podczas zakładania pąków kwiatowych II – opryskiwanie 5-7 dni po kwitnieniu; III – opryskiwanie na początku fizjologicznego opadania zalążni;; IV – opryskiwanie w okresie intensywnego wzrostu owoców. 1,5l rozpuścić w 1000l. wody i roztworem nawozić 1ha.
Burak cukrowy i pastewny Zaprawianie nasion przed siewem. Zużycie roztworu roboczego na tonę materiału siewnego. 10 L Przygotowanie roztworu roboczego – 0,3 l Halyczyny rozpuścić w 9 litrach wody. Dwukrotne opryskiwanie roślin w okresie wegetacji: 1. opryskiwanie podczas pojawienia się 2-3 liści; Drugi oprysk w fazie czterech par liści- gdy rośliny zakrywają rzędy. Zużycie roztworu roboczego 250-300 l/ha. Przygotowanie roztworu roboczego – 0,5-1 l Halyczyny rozpuścić w 250-300 litrach wody. Powstały roztwór wystarczy na 1 hа uprawy.

HALYCZYNA JAKO DESTRUKTOR ŚCIERNISKA

 

Uprawy Destruktor ścierniska, l/ha Mocznik, kg/ha Woda, l/ha
Kukurydza, słonecznik (sucha masa) 2,0-4,0 25,0-30,0 300,0
Zboża (pszenica, żyto, jęczmień, owies, proso), sucha masa 2,0-3,0 10,0-15,0 300,0
Rośliny strączkowe (fasola, groszek, bobik, soja itp.), Sucha masa 1,5-2,2 7,0-5,0 300,0
Poplony: gorczyca, łubin, rośliny strączkowe, 2,0-2,0-2,0/td> 10,0-3,0-5,0 250,0

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed użyciem produktu wstrząsnąć kilkukrotnie opakowaniem w celu uzyskania jednolitej zawiesiny. W celu przygotowania roztworu roboczego, napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości, włączyć mieszadło. Odpowiednią objętość nawozu, zgodnie z zaleceniami dawkowania wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza. Następnie przy włączonym mieszadle uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą do pełna zgodnie z zaleceniami dawkowania. Całość wymieszać.

 

UWAGA

 • Nie stosować na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem oraz podczas opadów deszczu. Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.
 • Nie należy przekraczać zalecanych dawek

PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE

Nawóz przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej w temperaturze od 5° C do 45° C, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, w suchym, dobrze wentylowanym i chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od żywności i paszy dla zwierząt.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie wdychać rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Podczas stosowania nosić odpowiednia odzież ochronną, rękawice ochronne oraz okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – jeśli to możliwe pokazać etykietę lub opakowanie.